Leve de grote stad

« Voorgaand artikel | Overzicht

 Toeslagenschandaal
21 november 2023

STEL JE VOOR:

WIJ LEVEN IN EEN DEMOCRATISCHE RECHTSSTAAT
IN ONS SYSTEEM IS DE STAATSBURGER DE KLEINSTE POLITIEKE EENHEID
WIJ STAATSBURGERS ZIJN DE DRAGERS VAN HET POLITIEKE SYSTEEM
STAATSBURGERS HEBBEN RECHTEN
RECHT OM VERTEGENWOORDIGERS TE KIEZEN, RECHT OM ZELF GEKOZEN TE WORDEN,
EN ALLE OPENBARE AMBTEN TE VERVULLEN
- MET UITZONDERING DAN VAN KONING OF KONINGIN -
WIJ HEBBEN HET RECHT OM ONS TE VERENIGEN EN OM ONZE MENING TE UITEN
RECHT OP HUISVESTING, VOLDOENDE INKOMEN EN VOLWAARDIGE SCHOLING
EN HET RECHT OP FATSOENLIJKE EN GELIJKE BEHANDELING DOOR DE STAAT

STAATSBURGERS HEBBEN OOK PLICHTEN
WIJ MOETEN ONS AAN DE WET HOUDEN
WIJ MOETEN NAAR ELKAAR OMZIEN
WIJ MOETEN ONZE KINDEREN GOED OPVOEDEN

STEL DIT IS ALLEMAAL WAAR
DAN MOGEN WIJ VAN DE STAAT VERWACHTEN DAT HIJ ONS RESPECTEERT
MOETEN WIJ VAN DE STAAT VERWACHTEN DAT HIJ ONZE BELANGEN DIENT
DAT HIJ ONS BESCHERMT EN ONS WELZIJN BEOOGT
DAN MOETEN WIJ OOK EISEN DAT DE STAAT ZICH AAN DE GRONDWET HOUDT
EN AAN DE WETTEN DIE HIJ ZELF HEEFT GEMAAKT
DAN HOEVEN WIJ DE STAAT NIET TE WANTROUWEN
MAAR HOEVEN WE ZEKER NIET TE ACCEPTEREN DAT DE STAAT ONS WANTROUWT

EN ALS WIJ VOOR EEN FATSOENLIJK BESTAAN AFHANKELIJK ZIJN VAN EEN UITKERING OF TOESLAGEN
DAN WORDEN WIJ GEEN ANDER SOORT MENSEN
DAN WORDEN WE GEEN ONDERDAAN DIE EEN GUNST ONTVANGT
EN OOK GEEN KLANT DIE MAAR MOET ZIEN OF HIJ GEHOLPEN WORDT
DAN BLIJVEN WE BURGERS DIE ALLE RECHTEN HEBBEN, OOK OP DIE DINGEN

ALS DIT ALLEMAAL WAAR IS HOE ZIJN WE DAN IN EEN TOESLAGENSCHANDAAL VERZEILD?
HOE KAN HET DAN DAT BURGERS MOETEN TERUGBETALEN WAAR ZE RECHT OP HADDEN?
HOE KAN HET DAT BURGERS VEEL MEER MOETEN BETALEN DAN WAT ZE ZOGENAAMD VERSCHULDIGD WAREN?
HOE KAN HET DAT CONTROLEAMBTENAREN VERBODEN ONDERSCHEID MAKEN OP ACHTERNAAM EN DUBBELE NATIONALITEIT?
HOE KAN HET DAT BOETES ZIJN OPGELEGD VOOR FOUTJES ALS WAREN HET MISDRIJVEN?
HOE KAN HET DAT ONSCHULDIGE BURGERS ALS FRAUDEURS ZIJN AANGEMERKT EN BEHANDELD?
HOE KAN HET DAT BURGERS DIE TERECHT BEZWAAR MAAKTEN TOCH IN HET ONGELIJK GESTELD ZIJN?

EN HOE GAAT HET INMIDDELS MET HET RECHTSHERSTEL?
WAAROM LUKT HET NIET BIJ RIJK EN GEMEENTEN OM GEDUPEERDE BURGERS TE GEVEN WAAR ZE RECHT OP HEBBEN?
EN .... HOE GAAT HET NU MET AL DIE MENSEN?

Tekst uitgesproken als opening van het Volkskeukengesprek over het toeslagenschandaal in Verhalenhuis Belvedere op 20 november 2023