Leve de grote stad

Archief categorie: Bouwen en wonen

  Brief actualiteit stadsvernieuwing
3 februari 2020 - Vrijdag 31 januari 2020 heb ik een brief gestuurd aan college en raad van Rotterdam. Als we allen van het gas af moeten, de tegels uit onze tuinen halen en onze regenpijpen loskoppelen, onze daken met zonnepanelen en sedum bedekken... Lees verder...

  Wonen waar de zon altijd schijnt
17 mei 2013 - Er was eens een man die beweerde dat het meest invloedrijke isme van de twintigste eeuw het toerisme is. Zijn bewering kan misschien zonder omhaal op de hoop nutteloze sweeping statements worden geworpen. Mij lijkt het de moeite waard om... Lees verder...

  Waar dienen architecten voor?
17 mei 2013 - Op 22 januari gaf het college van B&W antwoord op de vragen van het raadslid Dirkse over de gang van zaken rond de Cooltower alias Baantoren. De vragen hebben betrekking op de politieke rol en verantwoordelijkheid van het gemeentebestuur, dus... Lees verder...

  Een Asociaal beleid?
15 juni 2004 - Heeft Rotterdam een asociaal woningbouwbeleid, luidt de vraag. Ik wil de vraag uitbreiden tot het volkshuisvestingsbeleid. Het gaat dan niet alleen om de bouw van woningen, maar ook om de woonruimteverdeling en de vestiging van inwoners.... Lees verder...

  Allochtonen worden niet als gewone mensen gezien
12 juni 2002 - Oud-wethouder Herman Meijer (Rotterdam) blikt terug op stadsvernieuwing in Zorg + Welzijn Als wethouder drukte Herman Meijer acht jaar lang zijn stempel op de stadsvernieuwing, grotesteden- en migrantenbeleid in Rotterdam. Met de stadsetiquette, de wijkaanpak en zijn steun aan het... Lees verder...

  HEIJPLAAT, een historische affaire
1 januari 1990 - Heijplaat blijft. Na zeven maanden onzekerheid overheerst de opluchting. Het grote voordeel van de affaire Heijplaat is de openbaarheid waarin ze zich heeft afgespeeld. Iedereen heeft kunnen volgen wat er gebeurd is. Iedereen heeft getuige kunnen zijn van het optreden... Lees verder...

  Een eigenzinnige op de beursvloer
30 november 1989 - Aldo van Eyck is volstrekt niet trendgevoelig. Hij is niet in de mode en zal nooit in de mode raken. Er is met hem beslist iets eigenaardigs aan de hand. Een bezoek aan de Beurs van Berlage zal dit bevestigen... Lees verder...