Leve de grote stad

Archief categorie: Algemeen

  Wederopbouw als traumaverwerking
17 november 2016 - De wederopbouw van Rotterdam kennen we als een fysiek proces, een vorm van driftig breken en bouwen en van puinruimen daarvoor. Het is overal zichtbaar, iedereen die deze stad bezoekt, en een beetje rondkijkt, die ziet dat de binnenstad vreemd... Lees verder...

  Lief en Leed (2) - Column -
4 april 2016 - Lief&Leedcultuur in Opzoomerstraten is een campagne van 'Opzoomer Mee'.Het onderstaande filmpje is gemaakt voor een bijzondere bijeenkomst met gangmakers uit Opzoomerstraten.' Woont u in een georganiseerde straat? ' en werd vertoond tijdens Opzoomer Mee Draait Door 2016.... Lees verder...

  Lief en Leed (1) - gesproken column -
22 februari 2016 -  Lief&Leedcultuur in Opzoomerstraten is een campagne onder de hoed van 'Opzoomer Mee'.Deze column is geschreven vanwege samenwerking van Opzoomer Mee, het welzijnswerk en zorginstellingen in Rotterdam.... Lees verder...

  Integratie als terugval
28 april 2015 - Nadat Rotterdam vier jaar lang een gemeentebestuur had dat zei dat we 'de integratie voorbij' waren, zitten we nu met een college dat weer een integratienota uitbrengt. Ik heb dit stuk gelezen en kan Nourdin el Ouali en Aydin Peksert... Lees verder...

  Het fenomeen Heiltje
13 september 2013 - De op 20 juli overleden Heiltje de Vos was een fenomeen. Ze was dit niet alleen omdat ze 23 jaar voor de CPN in de raad zat. Ze was het vooral als een politieke gestalte, opgebouwd uit plichtsbesef, overtuiging, politieke... Lees verder...

  Wolvenkinderen
22 februari 2013 - Hooggeëerd Publiek, Vandaag wil ik u bij dit Circus der Liefde iets vertellen over wolvenkinderen.Wolvenkinderen, zo noemen we mensenkinderen die worden grootgebracht in een wolvenroedel, bij en door wolven. In wolventaal zouden ze geen wolvenkinderen heten, maar mensenwelpen. Maar wolven... Lees verder...

  OVER VRIJHEID als politiek ideaal
15 november 2011 - Wat vrijheid als politiek begrip kan betekenen, laat zich wellicht het beste illustreren aan de vrijheid van godsdienst. In Nederland en misschien in Europa als geheel mag deze vrijheid wel als de eerste van alle politieke vrijheden worden gezien. In... Lees verder...

  Vrijzinnig Nationalisme
2 september 2011 - Wat zegt het als mensen van hun land houden? Het is een soort liefde die eerder op gewenning lijkt te berusten dan op overrompeling door hartstocht. Misschien bestaat ze als gevoel bij gebrek aan concreet alternatief - van een ander... Lees verder...

  Democratie als cultus (boekbespreking)
19 augustus 2011 - Onder een groot deel van de politicologen is het allang gebruikelijk om het bestaan van parlementaire democratieën als een historisch onontkoombaar en voldongen feit aan te nemen. In zijn boek besteedt Terpstra aan deze stroming de nodige aandacht, maar zijn... Lees verder...

  Populisme als wanverhouding
2 maart 2011 - Als ik het vanavond over het populisme heb dan bedoel ik de PVV. Ik heb ervoor gekozen om niet van een algemeen begrip 'populisme' uit te gaan. Het lijkt me wel zo duidelijk om van Wilders en de PVV uit... Lees verder...

  Oldenterper lezing
31 januari 2011 - Mijn lezing heeft als motto meegekregen: Waar geen visioen is, verwildert het volk; of in de Naardense vertaling: Als er geen visioen is, wordt een gemeenschap teugelloos (Spreuken 29,18) Het verschil tussen de twee vertalingen zit in 'volk' c.q. 'gemeenschap'.... Lees verder...

  Om het democratisch gehalte
25 augustus 2010 - Dat Nederland een democratie is geldt wel als een feit. We leven in een vrij land, nietwaar? Deze notie van democratie laat geen gradaties toe, ze berust op de formele kenmerken van het stelsel waarin de belangrijke openbare functies via... Lees verder...

  Het nut van een late ontdekking
24 augustus 2010 - Voor iedere lezer die al langer het gevoel had dat de vrije markt een geloofsartikel is en dat het kapitalisme ten onrechte als een ideologisch neutrale grootheid wordt begrepen, is het jongste boek van Hans Achterhuis een genot om te... Lees verder...

  Digitaal interview met Herman Meijer
21 september 2009 - Digitaal interview door Wilken Veen voor het nieuwe Amsterdamse blad Horizon, dat begin oktober uitkomt. In Rotterdam geniet je als politicus en voormalig wethouder een zekere bekendheid maar in "020" is dat veel minder het geval. Zou je iets over... Lees verder...

  Boek: Er zijn altijd anderen
30 maart 2009 - Op vrijdag 8 mei is in de Grote of Sint-Laurenskerk in Rotterdam het nieuwe boek van Herman Meijer gepresenteerd. In ca. 300 pagina's blikt hij terug op de Nederlandse maatschappij in de voorbije veertig jaar. Met scherpe analyses, humor en... Lees verder...

  Geef taal de ruimte
11 maart 2008 - In zijn boek over het wereldtalenstelsel schrijft Abram de Swaan: "de Nederlanders [...] hebben nooit gewild dat de Indonesiërs hun taal zouden leren. Voor de lopende redenering schept dit een groot probleem. Sprekers worden immers geacht toe te juichen dat... Lees verder...

  Herman Meijer en de geschiedenis van de Rotterdamse homobeweging
12 november 2007 - Dinsdag 20 november, 20.00 uur, Zaal De Unie, Mauritsweg 34, Rotterdam De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur en COC Rotterdam organiseren een serie van vier debatten met als centraal thema homoseksualiteit in het kader van het 60-jarig bestaan van... Lees verder...

  Alles van waarde
19 januari 2006 - In Rotterdam kennen veel mensen de tekst Alles Van Waarde Is Weerloos. Ze weten ook dat Lucebert de auteur is. Beide dingen staan te lezen hoog boven de Blaak, in neonletters, op het gebouw van een verzekeringmaatschappij. Het is een... Lees verder...

  Vogelgriep
24 oktober 2005 - Elke avond kijk ik naar het NOS-journaal en elke avond is er een item over vogelgriep. Steeds beelden van dode of nog-niet-dode kippen en dito ganzen in landen die telkens dichter bij Nederland liggen. Soms worden deze beelden afgewisseld met... Lees verder...

  Mensenwerk
26 september 2005 - "De Bijbel, zei K.H.Miskotte, is het woord over het woord aangaande het Woord." Miskotte schreef dit in oppositie tegen de zogenaamde gereformeerde orthodoxie. Orthodox heette in de vorige eeuw, en nu soms ook nog, de opvatting dat de Bijbel -... Lees verder...

  Intelligent ontwerp
29 juni 2005 - Minister van der Hoeven heeft zich wat op de hals gehaald met haar voorstel om aandacht te besteden aan de theorie van het intelligent design. Er was onmiddellijk een kamerdebat en ook de wetenschappelijke hoek liet zich niet onbetuigd. In... Lees verder...

  Monument
19 mei 2005 - Het is zestig jaar na de bevrijding. Nu ik dit schrijf geven kranten en televisie beelden van het grote monument voor de holocaust, in Berlijn. 2711 betonnen zuilen. Er is discussie over. Of dit het nu is. Waarom zo groot,... Lees verder...

  Christelijke Landen Bestaan Niet
17 oktober 2004 - Er bestaan geen christelijke landen. Mensen kennen we als "Christenen" sinds het boek Handelingen er melding van maakt. Het zijn mensen, Joden en heidenen, die Jezus als de Christus belijden. Landen die Jezus als de Christus belijden kennen we niet.... Lees verder...

  Orthodoxie?
9 mei 2004 - Laatste nieuws van het front: Afrikaanse aartsbisschoppen van de Anglicaanse Kerk weigeren nog donaties aan te nemen van bisdommen in de Verenigde Staten en Europa - ze moeten eerst spijt betuigen over de wijding van Gene Robinson tot bisschop van... Lees verder...

  De Binnenkant van Protestant
13 februari 2004 - Discussiebijdrage aan "De Binnenkant van Protestant" (naar het model van Liever Turks dan Paaps, dus alles relatief)... Lees verder...

  'Terreur is nog niet hetzelfde als terrorisme'
29 oktober 2003 - GroenLinkse Kamerleden voeren vorige week ongekend hard uit tegen opruiende imams en radicale dierenactivisten. Wordt GroenLinks rechtser? Partijvoorzitter Herman Meijer over grotebekkendemocratie en realisme. Interview door Matt Dings in HP/DETIJD 10 oktober 2003 Lees verder...

  Emancipatie
20 augustus 2003 - GroenLinks wil een emancipatiepartij zijn. Wij gaan ervan uit dat mensen voor vol willen worden aangezien. Evenzo gaan we ervan uit dat de formele gelijkheid van alle burgers voor de wet vraagt om zulke voorwaarden en omstandigheden dat mensen hun... Lees verder...

  Protestants
10 mei 2003 - Soms voel ik mij erg protestants. De voorlaatste keer was bij een bezoek aan de Sint Pieter in Rome. Het is niet alleen een toeristische trekpleister van de eerste orde en een plek waar de religieuze macht voelbaar zetelt. Het... Lees verder...

  Congrestoespraak verkiezing tot partijvoorzitter
15 februari 2003 - Toespraak van Herman Meijer n.a.v. zijn verkiezing als Partijvoorzitter van GroenLinks op het partijcongres in Krasnapolski in Amsterdam. Lees verder...

  Hermans "zelfaanbeveling" voor het partijvoorzitterschap
2 februari 2003 - Wat wil de voorzitter als hij Herman Meijer heet? We zijn een vereniging van ruim 21.000 betrokken staatsburgers; allemaal betrokken leden. Vijfduizend mensen zijn lid geworden sinds de gebeurtenissen van begin vorig jaar. Niet zomaar, mag je aannemen.... Lees verder...

  Kandidaat voorzitter GroenLinks
13 oktober 2002 - Bereidverklaring van Herman Meijer voor kandidatuur lidmaatschap Partijbestuur GroenLinks... Lees verder...

  GroenLinks in het Normen- en Waardendebat
1 oktober 2002 - Voor een ordentelijk debat is het nodig een paar dingen vooraf duidelijk te hebben: (a) Normen zijn andere dingen dan waarden. Normen zijn regels of ongeschreven wetten die van direct belang zijn voor het sociaal verkeer. Ze kunnen bij afspraak... Lees verder...

  Hoe solidair te zijn met nieuwkomers
19 mei 2002 - Kan iets wat voor sommigen enkel goed is voor anderen slecht zijn? Of kan er van iets wat intrinsiek goed is teveel zijn? Als minister Jorritsma in Opzij zegt dat er "teveel solidariteit" is, dan zadelt ze mij en anderen... Lees verder...

  Afscheidswoord voor de Rotterdamse raad
25 april 2002 - Voorzitter, collega's, leden van de raad. Hartelijk dank voor alle woorden die zijn uitgesproken en hartelijk dank ook voor de onderscheidingen die ik heb gekregen. Sowieso is dankbaarheid mijn meest overheersende emotie de laatste dagen, omdat ik een heel mooie... Lees verder...

  Immigratie en verzorgingsstaat
11 april 2002 - Een land dat op immigratie is ingericht probeert aan zijn immigranten zoveel mogelijk plezier te beleven. De instituties waarmee een immigrant(e) te maken krijgt heten hem/haar welkom, stellen belang in haar/zijn talenten en proberen bij deze aan te sluiten door... Lees verder...

  Bij wijze van Politiek Testament
25 februari 2002 - Na twaalf jaar deel te zijn geweest van het openbaar bestuur, vier als gewoon raadslid en acht als wethouder, vind ik het goed om wat opgedane ervaringen en inzichten op te schrijven.... Lees verder...

  Het verging hun als de dinosaurussen
16 januari 1994 - Of je wilt reageren op de volgende stelling: "De diepste crisis die de val van het reëel bestaande socialisme heeft bewerkstelligd, is het échec van het vooruitgangsgeloof"... Lees verder...

  Mooi is de wereld niet - over de Golfoorlog
1 januari 1994 - Zelfs schrijven "nu de Golfoorlog voorbij is" lukt me niet echt. Ik weet niet wanneer voor mijn gevoel de Golfoorlog voorbij zal zijn.... Lees verder...

  Confrontatie met CD en CP ‘86; tweede termijn algemene beschouwingen
10 december 1992 - Ik heb nogal wat aandacht besteed aan hetgeen enkele kopstukken van de P.v.d.A. de laatste maanden over de illegalenkwestie hebben gezegd, maar heb dat absoluut niet gedaan om de P.v.d.A. in diskrediet te brengen. Het is ook absoluut niet zo... Lees verder...

  China - over het bloedbad in Peking en het woord "communisme"
1 januari 1992 - Hans Schools trekt in de Groene van 7 juni uit de gruwelen in China een conclusie die ik wel begrijp maar niet onderschrijf. Het betreft zijn gevolgtrekking dat iedereen die nog enig fatsoen in zijn lijf heeft nu geen communist... Lees verder...

  Antwoord aan CP en CD; algemene beschouwingen
13 december 1990 - Voor het eerst hadden de raadsleden van CD en CP hun mond opengedaan, bij de algemene beschouwingen van 1990. De Raad was geschokt en had het gevoel in eerste termijn niet adekwaat te hebben gereageerd. Het was beslist nodig om... Lees verder...

  Nationaal
10 juli 1984 - Toen het Comité Nationale Herdenking voor 4 mei eerst alle Kamerleden, inclusief Janmaat, uitnodigde en vervolgens alle Kamerleden, inclusief Janmaat, niet, ging mijn geheugen open bij een wonde plek. Navraag bij mijn flikkervrienden, die zich het voorval evenzeer herinnerden als... Lees verder...

  Gesprek met een hond
1 mei 1984 -  De hond lag bij het water in het hoge gras. Hij lag precies op het plekje waar ik ook wilde liggen. Omdat-ie er wel aardig uitzag, ging ik naast hem liggen en begon hem te strelen. Na vijf minuten... Lees verder...

  Toespraak programcongres CPN
4 februari 1984 - Partijgenoten Waarom zouden flikkers lid worden, lid zijn of lid blijven van de CPN? Dat ben ik me in een jaar partijbestuur en met de diskussie rond het partijprogram opnieuw gaan afvragen. Voor hun emancipatie? Nauwelijks, als je ziet dat... Lees verder...