Leve de grote stad

« Voorgaand artikel | Overzicht | Volgend artikel »

 Hermans "zelfaanbeveling" voor het partijvoorzitterschap
2 februari 2003

Wat wil de voorzitter als hij Herman Meijer heet?

We zijn een vereniging van ruim 21.000 betrokken staatsburgers; allemaal betrokken leden. Vijfduizend mensen zijn lid geworden sinds de gebeurtenissen van begin vorig jaar. Niet zomaar, mag je aannemen.

Niks geen consumentisme, geen zapgedrag, maar actief burgerschap - dat is wat ze willen vormgeven. De vereniging GroenLinks steunt dat. Onze leden zijn actief in maatschappelijke bewegingen en organisaties, hebben werk of studeren, hebben kinderen op school of op de creche, of doen iets in hun buurt wat maatschappelijk nut heeft. Bij al die dingen kunnen problemen optreden die nadenken vergen, zich keuzes opdringen of conflicten manifest worden - kunnen m.a.w. 'politieke' kwesties aan de orde zijn die je met anderen zou willen bespreken. Meer dan we nu gewend zijn zouden zulke zaken de agenda van de partij kunnen halen.

In een wereld waarin iedereen over alles een mening heeft omdat dat moet, is een gefundeerde mening een groot goed. Denk na voor je zegt wat je denkt! Meningsvorming is een kerntaak van de partij. In de volgende periode willen we een gefundeerde mening hebben over zaken als (im)migratie, Europese eenwording en vredesoperaties; maar ook over verschijnselen als de economisering van het dagelijks leven en culturele segregatie. Ook moeten we werken aan nieuwe waardeoriƫntatie, bijvoorbeeld op het punt van democratisering en gelijkheid.

Meningsvorming over zulke thema's zou planmatig aangepakt moeten worden, in jaarprogramma's of desnoods meerjarenprogramma's. Bij machtsvorming is het sluiten van bondgenootschappen kernthema. Voorbeelden zijn milieubeleid: coalities met natuur- en milieubewegingen, maar ook met boerenbewegingen; op het punt van de ruimtelijke inrichting van Nederland, op het punt van Schiphol. Op het punt van het openbaar vervoer: hier kan de coalitie ook omvatten ROVER, Ver. Deltametropool en vervoersmaatschappijen. Doel is verenigen van groepen op een bepaalde oplossing of -srichting en gezamenlijke acties om die te bereiken. Bij machtsvorming hoort ook systematische ondersteuning van de locale politiek.

Over die drie dingen, burgerschap, meningsvorming en machtsvorming, zou ik het met het nieuwe bestuur graag hebben - kijken of we er lijn in kunnen brengen!

Herman Meijer