Leve de grote stad

« Voorgaand artikel | Overzicht | Volgend artikel »

 Mensen indelen
3 december 2004

Jongeren en ouderen. Mannen en vrouwen. Rijken en armen. Zienden en blinden. Horenden en doven. Gelovigen en ongelovigen. Optimisten en pessimisten. Egoïsten en altruïsten. Homo's en hetero's. Slimmerds en dommeriken. Schoonheden en lelijkerds. Dikkerds en sprieten. Bouwers en brekers. Tevredenen en ontevredenen. Oorlogshitsers en vredestichters. Zieken en gezonden. Zwakken en sterken. Introverten en extraverten. Gullen en vrekken. Gastvrijen en ongastvrijen. Dwazen en wijzen. Bedachtzamen en spontanen. Vluggerds en slomen. Groven en fijnen. Meesters en slaven. Gecompliceerden en eenvoudigen. Hoogmoedigen en nederigen. Bescheidenen en opscheppers. Heerszuchtigen en onderdanigen. Argelozen en listigaards. Aanvallers en verdedigers. Bangeriken en durfals. Trendsetters en trendvolgers. Nieuwsgierigen en ongeïnteresseerden. Betrokkenen en onverschilligen. Helden en lafaards. Solisten en teamspelers. Afwachtenden en ondernemenden. Lachebekjes en zwartkijkers. Opportunisten en principiëlen. Rechtzinnigen en vrijzinnigen. Degelijken en losbollen. Rekkelijken en preciezen. Nuchterlingen en zwevers. Hoopvollen en wanhopigen. Hardvochtigen en zachtmoedigen. Rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Gulzigaards en matigen. Dwarsliggers en meegaanden. Ruimdenkenden en kleingeestigen. Verdraagzamen en onverdraagzamen. Dikhuidigen en kleinzerigen. Voorlopers en navolgers. Leiders en meelopers. Spraakzamen en zwijgers. Goedwillenden en versjteerders.

Zoveel manieren om mensen in te delen, zoveel manieren van kijken, zoveel zinvolle aanwijzingen om het een of het ander of allebei of geen van beide te zijn. Zoveel rijkdom aan beschouwing, zoveel mogelijkheid tot relativering, zoveel kans op identificatie - en toch worden we al maanden, ja jaren, beziggehouden met een indeling van onze samenleving in autochtonen en allochtonen.

Herman Meijer

Dit artikel verscheen in het decembernummer van Reveil